POČETNA  |  KINO  |  KAZALIŠTE  |  KONCERTI  |  KLUBOVI  |  IZLOŽBE  |  SPORT 

Teatar &TD    
     
Savska 25, Zagreb E-mail: [email protected] Raspored

itd.sczg.hr/events/
   
Tel: 38514593510 Web: itd.sczg.hr
     
Teatar &TD smješten je u kompleksu Studentskog centra u Zagrebu, u nekadašnjem talijanskom paviljonu arhitekta Dantea Petronija, koji je, u vrijeme Zagrebačkog zbora, bio izložbeni prostor. Prenamijenom i pretvaranjem cijelog kompleksa Savske 25 u Studentski centar polovicom 20.st. i talijanski je paviljon prenamijenjen te je, nakon adaptacije 1962.,. u njemu smještena kazališna komponenta studentske tribine 5 minuta poslije 8: Komorna pozornica koja se kasnije razvija u, po mnogočemu, jedinstveno kazalište: Teatar &TD. 

Rezervacija smještaja